تماس با حوزه

برای تماس از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 حوزه ریاست دانشگاه 33257160-33257161-31323000-31323001 33257413 chancellor@uk.ac.ir